About IOM Budapest

IOM Budapest

Magyarország 1991-ben lett a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) tagállama, majd a budapesti kihelyezett irodát egy évvel később, 1992-ben létesítették. A magyar kormány és az IOM közti szerződés aláírása óta (1992. április 7.) helyi szervezetünk diplomáciai testületként van nyilvántartva. Az 1990-es években az IOM Budapest több projektet is indított, többek között az emberkereskedelem elleni küzdelem jegyében, a migráció és egészség témakörében,  illetve támogatott önkéntes hazatéréssel kapcsolatban. Emellett segítséget nyújtott az országon keresztülutazó migránsok számára, és információs kampányokat indított a migráció témakörében Magyarországon.

A budapesti IOM iroda aktívan közreműködik a magyar kormány kapacitásnövelésében a migráció managementtel kapcsolatban tréningek, konferenciák, kutatási projektek és regionális és nemzetközi csereprogramok szervezésével. Szervezetünk továbbá értékes kapcsolatokat ápol több hazai nem kormányzati szervvel, amelyek a migránsokat és emberkereskedelem áldozatait segítik.

2000 novembere és 2011 júliusa között a budapesti IOM iroda regionális funkciókat is ellátott. Ez idő alatt közvetlen segítséget nyújtottunk, felügyeltük és támogattuk a közép-európai térség további IOM irodáit.

2011 júliusa óta a budapesti iroda a központi országos misszió Magyarországon. Az iroda a következő felépítéssel működik: Pénzügyi, Adminisztratív és Emberi Erőforrás Osztály; Projektfejlesztés és Megvalósítási Egység; Kiutaztatási Osztály.

Az EGT-hez, EU-hoz és NATO-hoz akkreditált regionális iroda

Az Európai Gazdasági Térséghez (EGT), az Európai Unióhoz (EU) valamint NATO-hoz akkreditált regionális iroda (Brüsszel) ezen szervezetekkel való kapcsolattartást és koordinációt hívatott megkönnyíteni. Ez az iroda határozza meg a követendő irányelveket, programokat és erőforrás managementet az EGT országokban és Svájcban, továbbá támogatja az itt jelenlevő kihelyezett irodákat mindennapi munkájukban.

A brüsszeli regionális iroda támogatja az IOM irodákat világszerte az EU-val összefüggő és ahhoz kapcsolódó programok, döntések és irányelvek megvalósításában. Ez a központi iroda nem csupán a környező országok kormányaival való kapcsolattartásért felel, hanem technikai segítséget is nyújt a nemzeti stratégiák és a nemzeti migráció management rendszerek kidolgozásához. Ezen felül Brüsszel szolgál koordinációs központként az AKCS-államok csoportja számára (afrikai, karibi és csendes-óceáni államok; APC Group of States[African, Caribbean and Pacific Group of States]), a Vám Világszervezet számára és további multilaterális szervezetek térségben megtalálható kihelyezett irodái számára.

Az iroda iránymutatása alapján jött létre az African, Caribbean and Pacific (ACP) Observatory on Migration, amely célja az adatgyűjtés és információterjesztés a dél-dél irányú migrációval kapcsolatban. A 2014-ben zajló záró konferenciát megelőzően elsősorban kutatásokat végzett és kapacitásnövelő tevékenységet folytatott, hogy elősegítse a politikai döntéshozatalt és a dél-dél irányú migráció figyelembe vételét a fejlesztési tevékenységek során.

Regionális stratégia

Az EU-t, Norvégiát és Svájcot magába foglaló regionális stratégia egy egységes szervezeti megközelítést biztosít a jelenlegi és jövőbeli célokat és prioritásokat szem előtt tartva a térségben működő 28 iroda számára. A stratégia figyelembe veszi a régióra jellemző migráció dinamikáját, megerősíti az IOM szerepvállalását, bemutatja a négy stratégiai elsőbbséget élvező területet, amelyben az IOM az elkövetkezendő 7 évben erőteljesebb fellépést kíván elérni. A regionális stratégia ide kattintva érhető el (angol nyelven).